زندگي قشنگ ما

روزهايي از زندگي قشنگ ما

allah nazardan saklasin canim  به زندگی قشنگ ما خوش اومدین


 http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/141.gif

                    اين هم به سفارش خاله جونقلب برات گذاشتم عزيزم  ماچ
کودک 2 ساله من

فرزند دوساله ی شما چگونه رشد و تغییرمی کند؟ بچه های دوساله کاشفینی هستند که به دنبال دنیاهای ناشناخته می گردند ودانشمندانی هستند که شگفتی های طبیعت را بررسی می کنند.شاعرانی هستند که برای اولین بار زبان را اختراع می کنند و روان شناسانی هستند که به راز تفاوت های رفتاری انسانهای اطراف خود می اندیشند.کودک دوساله ی شما، دوسال پیش، نوزاد کوچک وناتوانی بود که برای همه چیز به شما نیاز داشت. به شما وابسته بود تا به اوغذا بدهید، با او بازی کنید و از او مراقبت کنید. اما حالا کودک شما، خودش غذا می خورد، بازی می کند و با خودش صحبت می کند. فرزندتان وقتی بزرگتر شد آموخت گاهی باید صبر کند تا توجه شما را به دست آورد و گاهی کسان دیگری به جای والدینش ازاو م...
26 آذر 1393